Pleegzorgdeclaraties 2023
09 januari 2024 

Pleegzorgdeclaraties 2023

Beste pleegouder(s),

Binnenkort moeten wij het boekjaar 2023 gaan afsluiten in onze administratie.
Voor de jaarafsluiting dienen alle pleegzorg declaraties van 2023 afgehandeld te zijn.

Deeltijdpleegzorg:
Indien u over het 4e kwartaal van 2023 nog pleegvergoeding in verband met weekend-/vakantie-/dag-pleegzorg wil declareren, verzoeken wij u dringend deze uiterlijk op 15 januari 2024  bij uw pleegzorgbegeleider in te dienen.

Bijzondere kosten en/of reiskosten:
Indien u over het 4e kwartaal van 2023 nog bijzondere kosten en/of reiskosten wil declareren ten behoeve van uw pleegkind, verzoeken wij u deze kosten ook uiterlijk op 15 januari 2024  bij uw pleegzorgbegeleider in te dienen.

U dient bij uw declaraties de originele facturen met betalingsbewijzen (bv. kopie bankafschrift) mee te sturen. Declaraties die te laat zijn ingediend of onvolledig zijn, kunnen wij niet in behandeling nemen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
En wij wensen u een gelukkig en gezond 2024!

Met hartelijke groet,

iHUB Service Centrum
Afdeling Finance & Control

Reactie plaatsen