Pleegouderraad (POR)

Voor de pleegouders van iHub pleegzorg is er de pleegouderraad (POR)

Het doel van de POR is het bewaken van de belangen van pleegouders en het centraal stellen van het pleegkind!
Het is een orgaan van overleg, advies, informatie, communicatie en een vertegenwoordiging van pleegouders.

De POR bestaat uit acht leden en is een afspiegeling van alle pleegouders: van crisis- tot netwerkpleegouder, fulltime of alleen in het weekend. Per 1 juli 2013 is de wet ‘Verbetering Positie Pleegouders’ ingegaan. Sindsdien is een pleegouderraad verplicht voor iedere pleegzorginstelling.


Leden van de Pleegouderraad

Arianne Boele

Het bijzondere aan pleegzorg vind ik dat je iets voor de kinderen kunt betekenen omdat ze eigenlijk altijd uit moeilijke situaties zijn gekomen. Hoe bijzonder is het dat je dan in de loop van de tijd iets moois met ze hebt opgebouwd!


Eef Oosterwijk

We hadden het gevoel het gevoel naast onze vier kinderen, nog ruimte over te hebben om andere kinderen in ons gezin op te vangen. De afgelopen jaren hebben we heel wat geleerd. Er waren moeilijke, maar ook veel mooie momenten. Omdat ik pleegzorg een warm hart toedraag en graag het kwetsbare kind centraal wil stellen heb ik besloten me op te geven bij de POR.


Joost van Hoek

Sinds 2017 woont onze pleegzoon bij ons in het gezin. Het is een mooie en pittige tijd geweest, waar we allemaal veel van geleerd hebben. Voor mij is het belangrijk dat het pleegouderschap  – hoe moeilijk het soms ook is – zo aantrekkelijk mogelijk is voor pleegouders. Dat betekent voor mij dat we er als pleegouders voor elkaar moeten zijn en dat we iHub als POR kunnen helpen om pleegouders maximaal te ondersteunen.Miranda Maas

Mijn ervaring met weekendpleegzorg (waaronder ook crisisopvang) biedt, na tien jaar, hopelijk voldoende bagage om positief kritisch deel te nemen aan de POR. De schattige kleuter met twee staartjes op het hoofd is nu een leuke jonge meid waar je verrassende gesprekken mee kunt voeren. Haar sportieve broer is ons letterlijk boven het hoofd gegroeid. Sinds drie jaar begeleiden mijn man en ik een enthousiaste puber van zestien. Zij houdt ons bij de tijd vanwege de uitdagingen van sociale media.

Leden van de PleegOuderRaad

Aad Koolaard

Mijn naam is Aad Koolaard. Samen met mijn vrouw zorg ik voor onze kleinzoon. Wij hebben hem in 2013 liefdevol in huis genomen omdat hij niet meer thuis kon wonen. Plaatsing van een kleinkind gaat niet altijd makkelijk, dat hebben wij ook ervaren, daar hebben wij voor gevochten met succes want hij woont nog steeds bij ons. Ik ben in de POR gegaan omdat ik het ook weleens van de andere kant wilde zien en met een andere ervaring (grootouder) misschien een andere inbreng zou kunnen hebben.

VacantVacant
Vacant

Rol Pleegouderraad

We proberen algemene problemen te signaleren. Deze worden vervolgens besproken met de directie en als POR proberen we hierin een positieve bijdrage te leveren. Daarnaast geeft de POR de directie gevraagd en ongevraagd advies over het beleid, dat iHub en pleegkinderen aangaat. De adviezen die wij uitbrengen, zijn gebaseerd op de ervaringen en mening van pleegouders. Daarbij krijgen we hulp van een aantal klankbordgroepsleden die we regelmatig om advies vragen.

De afgelopen jaren hebben we als POR wat mogen betekenen door:

  • Regelmatige organisatie van thema avonden, zodat pleegouders elkaar kunnen ontmoeten en verder leren over diverse onderwerpen;
  • Starten met koffie ochtenden en –avonden om zo ervaringen van pleegouders onderling te kunnen uitwisselen;
  • Instellen klankbordgroep om van zoveel mogelijk pleegouders mening te weten te komen over diverse onderwerpen die helpen bij de adviezen aan directie;
  • Meedenken en meewerken aan de Pleeggezindagen.

Stuur een e-mail naar: Porhorizon@horizon.eu

Jaarplan POR

Lees het Jaarplan POR 2021 

Heb je vragen? Mail ons gerust
Namens de POR, Natasja Heemskerk, secretaris

Jaarverslagen POR en Reglement Pleegouderraad