Jongerenraad pleegzorg

Jongerenraad Pleegzorg

Pleegkinderen denken mee!

Wie zijn wij?

Wij zijn de Jongerenraad van iHub pleegzorg. Ons team bestaat uit 5 tot 7 enthousiaste jongeren en circa 3 gedreven pleegzorgwerkers. Eén van de jongeren is voorzitter. Als een jongere een tijdje trouw lid is van de Jongerenraad, kan diegene door middel van een stemronde benoemd worden tot voorzitter.

Wat doen wij?

Als Jongerenraad komen wij minimaal vier keer per jaar samen om te vergaderen. Tijdens zo’n vergadering bespreken we wat we willen verbeteren binnen iHub pleegzorg en hoe we dat gaan aanpakken. Hierbij hebben de pleegzorgwerkers een begeleidende rol: ze bereiden de vergadering voor, geven tips aan de jongeren, maken aantekeningen tijdens het vergaderen en delen achteraf de notulen.

Als Jongerenraad is het erg belangrijk dat we goed op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de organisatie. Daarom bespreken we eens per jaar diverse vastgestelde beleidsstukken van iHub pleegzorg en hebben we ongeveer tweemaal per jaar overleg met de manager van iHub pleegzorg (Carla Beerlink). Ook worden we wel eens gevraagd aanwezig te zijn bij bijeenkomsten van de Pleegouderraad.

Daarnaast zijn we actief buiten onze organisatie. Zo ontvangen we regelmatig uitnodigingen van externen (zoals JongWijs, het JeugdWelzijnsBeraad en de kinderombudsman) om aan te sluiten bij een overleg of bij zorgmarkten.

Jongerenraad iHub Pleegzorg

Wat hebben we al bereikt?

Lees hier de grootste prestaties van de Jongerenraad.

Waar zijn we nu mee bezig?

Lees meer over de initiatieven van de Jongerenraad.

Kom bij ons in het team!

Lijk het je ook leuk om mee te denken? Meld je dan aan voor de Jongerenraad!