Social media regels

Social media regels

Voor iHub pleegouders

Een paar belangrijke regels

Social media vormen een snelle en gemakkelijke manier om ons te verbinden met de wereld en de mensen om ons heen. Als pleegouders wil je daarbij uiteraard de privacy van je pleegkind goed beschermen, net als die van jezelf. Omdat de situatie van pleegkinderen echter net even anders is gelden hierover een paar belangrijke regels.


Deel geen persoonlijke gegevens van pleegkinderen

Je mag als pleegouder wettelijk gezien geen persoonsgegevens van je pleegkind delen op Sociale Media tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de met gezag belaste ouder(s) óf de voogd óf het betreffende pleegkind van 16 jaar of ouder.


Begeleiding pleegkind omgang sociale media

Pleegkinderen kunnen extra kwetsbaar zijn als het gaat om het delen van hun privacygegevens op social media. iHub pleegzorg adviseert je daarom je pleegkind goed te begeleiden bij zijn/ haar omgang met sociale media. Voor achtergrondinformatie kun je kijken op: https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Mediaopvoeding/Toolbox-Mediaopvoeding-Media-Gewoon-opvoeden


Bij twijfel of specifieke vragen kun je contact opnemen met je pleegzorgbegeleider. In de pleegzorgbegeleiding wordt aandacht besteed aan de onderwerpen sociale media gebruik en privacy.

iHub pleegzorg heeft een belangrijke signaleringsfunctie als de privacy van het pleegkind in het gedrang dreigt te komen.