Wat heeft de Jongerenraad al bereikt?

In de afgelopen jaren heeft de Jongerenraad (en oud-leden van de Jongerenraad) een aantal punten verbeterd. Hieronder lees je de grootste prestaties.

How to survive pleegzorg?

How to survive pleegzorg?

De eerste groep jongeren (inmiddels oud-jongerenraadleden) hebben aandacht gevraagd voor het voorbereiden van een jongere op een plaatsing. Door dit initiatief is in 2015 de afspraak gemaakt dat pleegouders foto’s en filmpjes aanleveren die de jongeren kunnen bekijken vóórdat zij kennismaken met het betreffende gezin. Ook huisregels en gewoontes zijn onderwerpen die voorafgaand aan een plaatsing aan de orde komen.

De oud-leden hebben hierover ook de film “HOW TO SURVIVE PLEEGZORG” gemaakt, gefinancierd door Kinderpostzegels. Hierin worden een aantal punten met betrekking tot overplaatsing besproken in losse video’s.

Verbetering pleegzorgbegeleiding

In 2016 hebben we ons vooral gericht op het verbeteren van de pleegzorgbegeleiding, op basis van feedback van de cliënt (de pleegjongeren). Hiervoor hebben we tijdens een sectormiddag een presentatie gegeven aan de pleegzorgwerkers. We bespraken de behoeften van pleegjongeren en mogelijke verbeteringen met betrekking tot de pleegzorgbegeleiding. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat de pleegzorgwerker drie keer per jaar een individueel gesprek heeft met de pleegjongere, zodat elke jongere de kans heeft om persoonlijke onderwerpen te bespreken in een veilige omgeving.

Pleegzorg tot 21 jaar

Enkele jaren geleden was het zo dat de pleegzorgbegeleiding en -vergoeding stopten als een pleegjongere 18 jaar werd. Dit was in de veronderstelling dat jongeren vanaf 18 jaar op zichzelf wonen. Toch was het ons duidelijk (o.a. uit eigen ervaringen) dat de meeste pleegkinderen op die leeftijd nog geen mogelijkheid hebben om al op zichzelf te wonen. Daarom zijn we in 2019 naar het ministerie van Jeugd en Welzijn geweest. Dit heeft eraan bijgedragen dat pleegzorg nu gewoon door kan lopen tot 21 jaar.

De mening van de jongeren

De jongerenraad heeft in 2021 een vragenlijst uitgezet onder alle pleegjongeren van Horizon Pleegzorg. Omdat de Jongerenraad alle jongeren vertegenwoordigt van Horizon Pleegzorg, is het belangrijk dat zij een duidelijk beeld hebben van hoe andere jongeren de pleegzorg ervaren. In totaal hebben 64 jongeren de online vragenlijst ingevuld. De meeste jongeren waren positief over het pleeggezin en de pleegzorgbegeleiding. Toch komen er ook verbeterpunten naar voren. Nieuwsgierig naar de resultaten? 

De jongerenraad heeft een poster gemaakt met de resultaten. Ook is het uitgebreide verslag te lezen. Klik hier om de resultaten te lezen.

Lijkt uw pleegpuber het leuk om ook eens aan te sluiten bij de jongerenraad? Laat dat dan weten aan jullie pleegzorgbegeleider of door een mailtje te sturen naar jongerenraadpleegzorg@horizon.eu. We zijn altijd op zoek naar versterking en hebben naast vergaderen ook tijd voor gezelligheid­čśŐ Veel leesplezier namens de jongerenraad!