Pleegouders voor pleegouders - buddy's
15 december 2021 

Pleegouders voor pleegouders - buddy's

Pleegouders voor pleegouders

Wat is een buddy en wat is het doel van de buddy pleegzorg? 

Pleegouders steunen andere pleegouders middels het zijn van een buddy.
Een buddy pleegouder kan door opgedane pleegzorgervaringen als vraagbaak steun bieden aan andere pleegouders.
De vorm voor dit contact is in afstemming in te vullen (mail, bellen, Whatsapp, (live) afspreken).

Waar kan een buddy bij ondersteunen?

-    Een buddy pleegouder kan ondersteuning bieden aan een pleegouder door middel van herkenning en erkenning, en door ervaringen uit te wisselen. 

-    Het delen van ervaringen/ tips en adviezen bij een specifieke vraag van de pleegouder, bijvoorbeeld over oudercontact, kind-problematiek, of de pubertijd. 

-    Een buddy kan steunend zijn voor pleegouders die een beperkt netwerk hebben en graag uitwisselen zoeken met een buddy pleegouder. 

Wat is niet de bedoeling?

-    De buddypleegouders hebben niet de taak om de pleegzorgwerker te vervangen of om klachten aan te horen over werkers of de organisatie.  

-    De buddypleegouder mag ook niet belast worden met een geheim van pleegouders die mogelijk schadelijk is voor kind, ouders of de organisatie. 

Wil je een buddy of wil je zelf buddy zijn?
Wij zoeken nieuwe buddy's in alle regio's
Je kunt je aanmelden via je pleegzorgwerker.


Reactie plaatsen