Zorgen voor getraumatiseerde pleegkinderen

een training voor pleegouders van een (complex) getraumatiseerd kind 0 tot 18 jaar

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen is een training voor opvoeders van een (complex) getraumatiseerd kind (0 tot 18 jaar). Opvoeden met kennis van trauma vergroot het vertrouwen van het kind in eigen capaciteiten, vergroot het gevoel van veiligheid en het gevoel de moeite waard te zijn. Opvoeders leren technieken en vaardigheden om het gedrag en disfunctionele opvattingen van het kind te veranderen en leren manieren om de opvoedingsstress te verminderen. De training bestaat uit 8 wekelijkse sessies van circa twee uur.


De data worden bekend zodra een nieuwe training is ingepland           

Pleegouders van mogelijk getraumatiseerde  kinderen

De training richt zich op pleegouders van kinderen (0-18) die op basis van hun voorgeschiedenis mogelijk getraumatiseerd zijn. De kinderen hebben hierdoor (een risico op) diverse problemen in hun gedrag en ontwikkeling. Deze problemen hoeven bij start van de training nog niet direct zichtbaar te zijn voor pleegouders.

De training zorgen voor getraumatiseerde kinderen heeft tot doel de kennis bij verzorgers rondom een getraumatiseerd kind te vergroten, zodat gedrag van een kind tijdig (h)erkend kan worden en verzorgers hierbij kunnen aansluiten. Hierdoor kunnen ook voortijdige beëindiging van plaatsingen worden voorkomen.

De training voor de opvoeders bestaat uit 9 groepsbijeenkomsten van circa twee uur die wekelijks worden gegeven. Bij elke module vindt kennisoverdracht plaats. Deelnemers koppelen de opgedane kennis door gebruik van werkbladen direct aan hun dagelijkse leefsituatie met hun kind(eren). Daarnaast wisselen de opvoeders praktijkervaringen uit en kunnen elkaar tips geven over hoe ze de kennis en vaardigheden in de praktijk kunnen toepassen.

Aanmelden

Via de onderstaand formulier