Pubertraining

Van opvoeder naar coach

Een online pubertraining voor pleegouders van Horizon met pleegkinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.

Omschakeling in de opvoeding


Het hebben van pre/pubers in je gezin vraagt om omschakeling in de opvoeding. Heb je als pleegouder bij het jongere kind vooral een opvoedersrol, dan gaat die nu veranderen naar een meer coachende rol. De puber gaat in veel gevallen zijn eigen gang. Jij als pleegouder mag aan de zijlijn meedenken en meekijken, maar vanuit een andere rol dan die er was. De rol is nu gericht op goede communicatie, de krachten zien van de puber, de puber het vertrouwen geven  en laten voelen aan de puber dat de onvoorwaardelijkheid er is.

De avonden worden interactief. Het draait om ervaringen delen met andere pleegouders van Horizon en er wordt informatie geboden vanuit de trainers met ondersteunende filmpjes. Wij hopen je als pleegouder handvatten te bieden, de kennis te vergroten om de veranderingen te bespreken die gaan plaatsvinden binnen het gezin en in de relaties met elkaar. Met dit alles willen we ervoor zorgen dat de puber in het gezin een fijne plek behoud.

Aanmelden

Je kunt je via onderstaand formulier inschrijven voor de pubertraining t/m 21 maart.


 Data: 25 oktober en 08 november 2022

De training wordt online gegeven in twee avonden. We starten om 19.45 uur en de avond duurt tot 22.00 uur.
Je krijgt een week van te voren een link toegestuurd.