Intensieve Projectmatige Pleegzorg en Video Interactie Begeleiding 

IPP en VIB

Veel pleegkinderen hebben een traumatische voorgeschiedenis of een verstoring opgelopen in hun hechtingsontwikkeling. Dit maakt dat sommige pleegkinderen weinig vertrouwen hebben in zichzelf en in anderen en dus ook in hun opvoeders. Ook kan het zijn dat een pleegkind dusdanig veel vraagt van een pleeggezin, waardoor de balans tussen draagkracht en draaglast van een pleeggezin verstoord kan raken. 

Horizon heeft dan instrumenten tot zijn beschikking die pleegouders kan ondersteunen bij bovenstaande problemen. Twee van deze instrumenten staan hieronder beschreven. 

Wat is Intensieve Projectmatige Pleegzorg (IPP)?

IPP is een vorm van intensieve pedagogische ondersteuning door een pedagogisch medewerker met specialistische kennis op het gebied van pleegzorg gerelateerde problematiek (o.a. hechting en trauma). IPP wordt ingezet om een breakdown te voorkomen en stabiliteit in het gezin te bewerkstelligen. Hierbij is vooral de balans tussen draagkracht en draaglast verstoord geraakt. Voorwaarde hierbij is dat pleegouders een heldere hulpvraag hebben. 


In de praktijk

Een vaste IPP medewerker zal voor een aantal uur per week (maximaal 8) in de thuissituatie observeren, uitleggen, adviseren en ondersteunen afhankelijk van de ontstane problematiek. Dit is vooral gericht om de opvoedvaardigheden van pleegouders te versterken, waarbij de IPP medewerker in de basis zal aansluiten bij de opvoedstijl van pleegouders. In overleg met de pleegouders, pleegzorgwerker, gedragswetenschapper en IPP medewerker worden heldere doelen opgesteld die tussentijds geëvalueerd worden.

Na 6 maanden uiterlijk zal de balans opgemaakt worden of de balans voldoende hersteld is in het pleeggezin. De pedagogische medewerker is er voor de praktisch pedagogische ondersteuning, de pleegzorgwerker blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van pleegouders.

Wat is Video Interactie Begeleiding (VIB)?

VIB is een vorm van ondersteuning waarbij pleegouders inzicht krijgen in hoe de interactie tussen hen en hun pleegkind verloopt en hoe communicatie patronen verstevigd of verbeterd kunnen worden. Door middel van het bekijken en bespreken van videobeelden van dagelijkse situaties word je als pleegouder bewust van welke vaardigheden je al bezit en welke vaardigheden een passend antwoord zijn op het gedrag dat een pleegkind laat zien. 

VIB kan worden ingezet als een kind net in een pleeggezin is geplaatst, om op die manier te ondersteunen bij de opbouw van de hechtingsrelatie tussen pleegkind en pleegouders. Of als je als pleegouder de relatie tussen je pleegkind en jezelf wilt verbeteren. Daarnaast kan het worden ingezet als je ondersteuning kunt gebruiken bij lastig gedrag van je pleegkind, voortkomend uit hechtingsproblematiek. Door samen te kijken naar welke initiatieven het pleegkind neemt en hoe je daar als pleegouders het beste bij kan aansluiten. VIB sluit het beste aan bij pleegouders die zorg dragen voor kinderen tot en met 12 jaar.

 In de praktijk

Een VIB-traject begint met een kennismakingsgesprek en bestaat daarna uit gemiddeld 4 opnames. Een opname duurt 10 tot 15 minuten en wordt bij voorkeur door pleegouders zelf gemaakt. Na elke opname volgt er een gesprek met de video interactie begeleidster over de beelden.

Aanmelden

Pleegouders die meer informatie willen over IPP of VIB of zich willen aanmelden voor een traject kunnen dit laten weten aan hun pleegzorgwerker.