Declaraties 2021 uiterlijk 17 december indienen
03 december 2021 

Declaraties 2021 uiterlijk 17 december indienen

Beste pleegouder(s),

Het einde van 2021 nadert, dat betekent dat wij binnenkort het boekjaar 2021 moeten afsluiten in onze administratie.

Voor de jaarafsluiting dienen alle pleegzorg declaraties van 2021 afgehandeld te zijn.

Deeltijdpleegzorg:
Indien u over het 4e kwartaal van 2021 nog pleegvergoeding in verband met weekend-/vakantie-/dag-pleegzorg wil declareren, verzoeken wij u dringend deze uiterlijk op 17 december 2021  bij uw pleegzorgbegeleider in te dienen.

Bijzondere kosten/reiskosten:
Indien u over het 4e kwartaal van 2021 nog bijzondere kosten/reiskosten wil declareren ten behoeve van uw justitieel geplaatste pleegkind of pleegoudervoogdijkind, verzoeken wij u deze kosten ook uiterlijk op 17 december 2021  bij uw pleegzorgbegeleider in te dienen.

U dient bij uw declaraties de originele facturen met betalingsbewijzen (bv. kopie bankafschrift) mee te sturen. Declaraties die te laat zijn ingediend of onvolledig zijn, kunnen wij niet in behandeling nemen.

Bij vrijwillige pleegzorg komt u NIET in aanmerking voor vergoeding van bijzondere kosten/reiskosten.

Klik hier voor de declaratieformulieren

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en wij wensen u alvast een fijne en gezonde decembermaand!

Met vriendelijke groet, 

iHUB Service Centrum
Afdeling Administratie en Control

Reactie plaatsen